Šaltinis – lietuva.no, NLB informacija, 2015 gegužė

2015 m. gegužės 10 d. įvyko X-asis NLB suvažiavimas, kurio metu buvo priimtas sprendimas pakeisti organizacijos pavadinimą iš “Norvegijos lietuvių bendrija (NLB)” į “Oslo lietuvių bendruomenė (OLB)”.

Kadenciją baigianti senosios NLB Valdyba pristatė Bendrijos veiklą per praėjusius dvejus metus. Vyko diskusijos apie OLB (NLB) tikslus, veiklos kryptis ir ateitį. Suvažiavimo pabaigoje buvo išrinkta Valdyba, kuri jau atstovaus Oslo lietuvių bendruomenę (OLB).

Sekančiai dvejų metų (2015-2017) kadencijai išrinkta nauja Valdyba (vardai abėcėlės tvarka): Gaiva Navickaitė, Lina Baltrukonienė, Marius Puzaras, Petras Juzėnas, Povilas Rutkauskas, Saulius Pagojus, Regina Ardavičienė. Bendruomenės pirmininkas bus išrinktas artimiausio Valdybos posėdžio metu.
Senosios NLB Valdybos 2013-2015 m. sudėtis: Otilija Šimaitytė (pirmininkė), Dainius Okunevas (pirmininkės pavaduotojas), Gaiva Navickaitė, Lina Baltrukonienė, Petras Juzėnas (iždininkas), Marius Puzaras, Romualdas Kazimieraitis.

Pasikeitimas atspindi naują lietuvių bendruomenių kūrimosi bei bendradarbiavimo laikotarpį. NLB atliko savo istorinę funkciją suburdama lietuvius Norvegijoje nuo pat bendrijos įkūrimo 2001 metais. Šiuo metu Norvegijoje veikia daug regioninių lietuvių organizacijų. Tokiu būdu mūsų NLB faktiškai tapo Oslo regiono atstove.

Naujosios NLB tikslas bus atspindėti visų Norvegijos regionų lietuvių poreikius bei koordinuoti lietuvių bendruomenių veiksmus. NLB taip pat oficialiai atsotvaus visas Norvegijos lietuvių bendruomenes renginiuose ir suvažiavimuose Norvegijoje, Lietuvoje ir kitose šalyse.