Dviejų ir daugiau žmonių/partnerių įmonė (DA arba ANS)

Kuo skiriasi DA ir ANS įmonės?

Teisinio pobūdžio ANS arba DA įmonės yra panašios į akcinę bendrovę. Tai reiškia, kad bent vienas iš bendrovės akcininkų yra visiškai atsakingas už savo finansinius įsipareigojimus.

Atsakomybės pasidalijimas gali turėti skirtingas proporcijas, t. y.:
DA – Ansvar deltas – atsakomybės skaidymas nustatomas bendradarbių sutarimu.
ANS – solidarisk Ansvar – kiekvienas partneris yra lygiai atsakingas už įsipareigojimus.

Kokie yra pagrindiniai ANS/DA įmonės steigimo reikalavimai?

Šios veiklos svarbi informacija:
– Įmonė turi būti registruota Norvegijoje ir ten turėti būstinę.
– Funkcijos pagal panašios į civilinės teisės kodekso (selskaploven) aktą.
– Pagal partnerių susitarimą (selskapavtale) nustatoma, kas ir kiek yra atsakinga už bendrovės įsipareigojimus. Dokumentas bus pridedamas prie įmonės atidarymo formos.
-įmonė privalo turėti ne mažiau kaip du partnerius (ANS ir DA).
– Nėra jokių nuosavo kapitalo reikalavimų (DA).
– Nėra jokių reikalavimų dėl valdybos sudarymo.
– Reikalinga Foretakregisteret registracija (5666 NOK, jei paraiška buvo pateikta elektroniniu būdu, 6797 NOK, jei paraiška buvo pateikta popieriu).

Naujausi straipsniai

Numatomi mokesčių pakeitimai 2017 metais

Ketvirtadienį spalio 6 d. Finansų ministrė Siv Jensen pateikė Vyriausybės biudžeto pasiūlymą 2017 metams. Privatiems asmenims sumažinamas Skatt mokestis nuo 25 iki 24 %. Individualioms įmonėms sumažinimas Skatt mokestis iki 24 %. Dividendų mokestis padidinamas [...]

Išlaidos Kalėdų dovanoms darbuotojams

Dovanos darbuotojams (Kalėdų proga) yra neapmokestinamos mokesčiais(skattefri) gavėjo atžvilgiu. Svarbiausia, kad vertė ne didesnė kaip 1000 kr darbuotojui per mokestinius metus. Pagal Finansų ministerijos skatteforskrift § 5-15-1. Atleidimo nuo mokesčių sąlygos: Dovana yra [...]